Modeli
Meni
Path 2@2x

11.05.2020

E-vozilo je cenejše, kot si mislite

1.     SUBVENCIJA 

Za nakup novega električnega vozila, kot je ENYAQ iV, lahko pridobite nepovratno finančno spodbudo Eko sklada v višini do 4500 evrov za fizične osebe oziroma za podjetja ali od 45 do 75 odstotkov vrednosti naložbe (vrednost naložbe je razlika med ceno električnega in primerljivega klasičnega vozila, če to obstaja, obvelja pa nižji znesek). 

  • Kako do subvencije Eko sklada?* 

* Velja v primeru nakupa vozila ali sklenitve finančnega lizinga. Če je za vozilo sklenjena pogodba o operativnem lizingu, do subvencije niste upravičeni neposredno vi, ampak se izvede poseben postopek pridobitve subvencije prek lizingodajalca.

A) Fizične osebe

1.     Vozilo kupite in registrirate.

2.     Če ste vozilo že v celoti plačali ali pa ste za nakup najeli kredit oziroma finančni lizing, na Eko sklad najkasneje v dveh mesecih oddate vlogo in obvezne priloge: 

·      kopijo računa za nakup novega vozila, ki se glasi na ime vlagatelja, 

·      dokazilo o plačilu celotnega računa (bančni izpisek, plačilni nalog ...) oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

·      kopijo prometnega dovoljenja na ime vlagatelja, 

·      kopijo potrdila o skladnosti vozila.

3.     Eko sklad o pravici vlagatelja do spodbude odloči z odločbo najkasneje v 90 dneh, praksa pa kaže, da se to lahko zgodi že v treh tednih.

4.     Subvencija se predvidoma izplača v 60 dneh po podpisu pogodbe o prejemu nepovratne finančne spodbude. V praksi lahko do izplačila pride že v manj kot treh tednih.

 

B) Pravne osebe 

1. Na Eko sklad oddate vlogo (pozor, pred oddajo vloge ne smete skleniti nikakršnih zavezujočih dokumentov, na primer računa, ali plačati avansa). Vlogi priložite kopijo predračuna in podatke proizvajalca o vozilu, ki so lahko del predračuna.

2. Kupite vozilo.

3. Po približno treh mesecih prejmete odločbo o sofinanciranju.

4. Z Eko skladom sklenete pogodbo.

5. Oddate zaključno dokumentacijo:

·      podpisano pogodba o izplačilu subvencije,

·      kopijo računa za nakup novega vozila,

·      dokazilo o plačilu celotnega računa oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

·      kopijo prometnega dovoljenja,

·      kopijo potrdila o skladnosti vozila.

6. V dveh do treh mesecih prejmete nakazilo nepovratnih sredstev.

 

Dobro je vedeti:

Najmanj dve leti po prvi registraciji mora vozilo ostati registrirano in v lasti prejemnika subvencije, sicer mora ta vrniti sredstva z obrestmi vred. 

 

Več informacij vam je na voljo na naslovu ekosklad.si.

 

2.     NIŽJI STROŠKI VOŽNJE

Namesto osem do devet evrov za gorivo, ki ga avtomobili z notranjim zgorevanjem porabijo na sto kilometrov, se boste z električnim avtomobilom vozili že za znesek od enega evra naprej. Tudi če ne boste vedno polnili na domači polnilnici, ampak na javnih ali hitrih polnilnicah, se strošek po trenutnih ocenah ne bi smel povzpeti čez tri ali štiri evre. Če avtomobil z elektriko polnite ponoči, v času nižje tarife, so stroški polnjenja v primerjavi s ceno polnjenja bencinskega ali dizelskega rezervoarja lahko zanemarljivi. Cena elektrike se ob najugodnejših pogojih lahko zniža tudi pod en evro za sto kilometrov.

 

3.     NIŽJI STROŠKI VZDRŽEVANJA

Po ocenah koncerna Volkswagen je vzdrževanje električnega vozila od vzdrževanja klasičnega avtomobila cenejše za 20 do 30 odstotkov, saj je delov, ki bi jih bilo na servisu treba menjati ali popravljati, precej manj. Odpadejo na primer stroški za novo sklopko, pogonski jermen, olje in oljni filter, izpušni sistem … Tudi zavorne ploščice se obrabljajo počasneje, saj pri e-avtomobilu večino zavornega učinka ustvari regenerativna funkcija elektromotorja. Pri modelu CITIGOiV je tako prvi servis po dveh letih oziroma 30 tisoč prevoženih kilometrih, naslednji pa si sledijo na eno leto ali 15 tisoč prevoženih kilometrov. Pri modelih SUPERB iV in OCTAVIA iV je pri 15 tisoč kilometrih treba zamenjati olje, prvi in vsi nadaljnji servisi pa si sledijo v enakem intervalu kot pri modelu CITIGOiV.