Modeli
Meni
20.12.2020

Vedno na sončni strani

Zimski meseci so idealen čas za razmislek in izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za to, da vas bo že spomladi lahko poganjalo sonce. 

 

 

Z lastno sončno elektrarno si lahko vaše gospodinjstvo samo priskrbi energijo iz obnovljivih virov, in to brezplačno. Poleg tega tak sistem ne onesnažuje okolja, deluje tiho in potrebuje le minimalno vzdrževanje.

Kam s sončno elektrarno?

Solarne module lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji del dneva obseva sončna svetloba. Najučinkovitejša je postavitev na streho, ki je obrnjena proti soncu. Sončne module pa lahko vgradimo tudi na fasade stavb, rastlinjake, garaže, strehe teras ali na tla, skratka kamor koli, kjer jih lahko doseže sončna svetloba. Paziti je treba le pri ekonomskem izračunu: za sončne elektrarne, postavljene na stavbne objekte, velja znižana davčna stopnja.

Če imate lastno sončno elektrarno, ne le zmanjšujete račun za elektriko, ampak tudi ustvarjate presežek, ki ga lahko shranite v hranilnik električne energije in porabite v času, ko sončna elektrarna ne proizvaja elektrike (na primer ponoči) ali je poraba večja od proizvodnje vaše sončne elektrarne. Če hranilnika energije ne načrtujete, naj zmogljivost vaše sočne elektrarne čim bolj ustreza predvideni porabi.

Kako lahko poskrbimo za samooskrbo?

Fizične osebe lahko sončno elektrarno uporabljajo le v shemi neto meritev (net metering). To pomeni, da proizvedeno energijo (vso ali presežke) oddajajo v omrežje, ob primanjkljaju proizvodnje pa energijo pridobivajo iz omrežja. Na koncu obračunskega obdobja (trenutno eno leto) se naredi obračun in doplačajo morebitni presežki iz omrežja dobavljene energije. Če bo naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, njen lastnik praktično ne bo imel stroškov z električno energijo, saj je bo naprava na letni ravni proizvedla toliko, kot je bo lastnik tudi porabil. Če bodo nastali presežki energije (in ti ne bodo šli v hranilnik energije), jih bo brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi.

Vas zanima, kakšno sončno elektrarno potrebujete? Izračunajte si električni potencial svoje nepremičnine na e-mobilnost.poslo.si.

 

Moči lahko združi tudi več gospodinjstev v večstanovanjski zgradbi (v tem primeru govorimo o samooskrbi večstanovanjske stavbe) ali prebivalci naselij oziroma lokalne skupnosti (skupnost OVE), ki so priključeni na isto transformatorsko postajo, na katero mora biti priključena tudi sončna elektrarna, pri tem pa je lahko lastnik sončne elektrarne tudi tretja oseba, saj se o vseh podrobnostih delitve proizvodnje in stroškov sodelujoči dogovorijo s pogodbo.

 

KAKO DO SONČNE ELEKTRARNE?

1. Najprej je treba sprejeti odločitev o finančni konstrukciji projekta, izbrati možnost postavitve glede na lokacijo in pridobiti dovoljenja. Pri tem vam pomagajo strokovnjaki MOON, ki vam svetujejo, da izberete primerno moč elektrarne, in pomagajo preračunati njeno proizvodnjo, si ogledajo lokacijo in izdelajo idejno zasnovo ter pripravijo ponudbo.

2. Sledi podpis pogodbe in pooblastila za urejanje dokumentacije. Če se odločite za sončno elektrarno MOON, njegovi strokovnjaki za vas pripravijo vse potrebne listine tako za pridobitev subvencije Eko sklada kot tudi za pristojnega distribucijskega operaterja (soglasje za priključitev). Vložijo dokumentacijo v vašem imenu in izpeljejo druge potrebne postopke. Pripravijo tudi načrt sončne elektrarne.

Dokumentacija in storitve, ki jih potrebujete in jih pripravi MOON:
• izdelava projektne dokumentacije,
• pridobivanje soglasja za priključitev,
• pridobivanje nepovratnih sredstev,
• dobava materiala,
• postavitev sončne elektrarne,
• pogodba o priključitvi,
• priključitev sončne elektrarne na omrežje.

3. Roki za izdajo soglasij in dovoljenj (na primer soglasja upravljavca električnega omrežja) so kljub drugačnim predpisom lahko dolgi tudi nekaj mesecev, zato se na postavitev sončne elektrarne velja začeti pripravljati dovolj zgodaj.

4. Zima je kot nalašč, da lahko pripravite vse potrebno in pomlad pričakate z izdelanim projektom, soglasji in pogodbami, v toplejšem delu leta, ko je gradnja lažja, pa elektrarno le še fizično postavite, kar po navadi traja dan ali dva.

5. Sledijo preizkus, zagon in meritve. Pred tem MOON uredi soglasje za poskusno priključitev.

6. Nato je treba skleniti pogodbo o priključitvi z distributerjem, sledita tehnični pregled in pridobitev dovoljenja za priključitev na distribucijsko omrežje.