Modeli
Meni
16.12.2020

Konkretna vprašanja, konkretni odgovori

Sara Fink je v podjetju PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., ki je uvoznik vozil ŠKODA, koordinatorica projekta e-mobilnosti. Skrbi tudi za blagovno znamko MOON.

 

Komu se izplača postaviti sončno elektrarno?

Pri fizičnih osebah bi lahko rekli, da je investicija v sončno elektrarno smiselna za tiste, ki imajo letno porabo večjo od 3000 kilovatnih ur oziroma vsak mesec za električno energijo plačujejo okoli 40 evrov ali več. Mesečni račun za elektriko bo po izgradnji elektrarne sestavljen le še iz stroška obračunske moči ter prispevka za SPTE in OVE, ki pa je vezan na priključno moč vašega elektropriključka in ga plačujete že sedaj, tudi če ne porabite nič električne energije. V povprečju se investicija v domačo sončno elektrarno povrne v desetih do dvanajstih letih. Pri tem ne pozabite, da bo sončna elektrarna delovala vsaj trideset let.

Pa je pri nas sploh dovolj sončnih dni?

Sončna elektrarna proizvaja elektriko vedno, kadar je na voljo svetloba. Koliko električne energije bo sončna elektrarna proizvedla, je odvisno od intenzivnosti sončnega sevanja, ki mu je sistem izpostavljen. Sončne celice, iz katerih je sestavljena sončna elektrarna, bodo na zelo sončen dan proizvedle več energije kot takrat, ko bodo nebo prekrivali oblaki. Ampak to ne pomeni, da na oblačen dan električne energije ne bomo proizvajali, le njena količina bo ustrezno manjša. Osnovno pravilo se glasi: en kilovat inštalirane moči na leto proizvede 1000 kilovatnih ur pri sončnem sevanju 1000 vatov na kvadratni meter. Za Slovenijo so zbrani podatki o povprečnem sončnem sevanju med 900 in 1200 vati na kvadratni meter.

Kako ugotovite, kako močno sončno elektrarno potrebujemo?

Ključno je takšno dimenzioniranje sončne elektrarne, da bo na letni ravni proizvedla toliko električne energije, kot je vaša letna poraba energije. Pri tem je v pomoč letni račun za porabljeno elektriko na vašem odjemnem mestu. Če v bližnji prihodnosti načrtujete povečanje porabe električne energije (toplotna črpalka, polnilna postaja za električno vozilo ...), je priporočljivo, da se tudi to upošteva pri izračunu. Seveda imamo pri znamki MOON strokovnjake, ki vam pri tem lahko svetujejo in pomagajo.

Ali so na voljo finančne spodbude oziroma subvencije?

Za sončne elektrarne so na voljo različne oblike pomoči Eko sklada, tudi subvencija oziroma nepovratna finančna spodbuda, ki znaša 180 evrov za en kilovoltamper inštalirane nazivne električne moči, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. To v praksi pomeni: če je priključna moč odjemnega mesta 43 kilovatov ali manjša, je investitor upravičen do finančne spodbude za 80 odstotkov priključne moči (torej je v primeru priključne moči 43 kilovatov upravičen do subvencije za 34,4 kilovata, se pravi do zneska 6192 evrov).