Modeli
Meni
01.04.2022

Električna vozila za podjetja še ugodnejša: brez DDV

Če vaše podjetje uporablja električno vozilo, katerega vrednost (z vsemi dajatvami) ne presega 80 tisoč evrov, lahko odslej uveljavljate pravico do odbitka DDV - ne glede na to, katero dejavnost opravljate. Odbitek DDV velja tudi pri servisnih storitvah in nakupu nadomestnih delov za to vozilo.

 

 

S 1. januarjem 2022 je začela veljati novela zakona o DDV, ki z novim členom 66.b uveljavlja pravico podjetij do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil (osebnih avtomobilov, motornih koles, koles in podobnih vozil s pomožnim motorjem). Če je bil do 1. januarja 2022 odbitek vstopnega DDV za osebne avtomobile mogoč le, če jih je podjetje uporabljalo za svojo glavno dejavnost (npr. taksi služba, avtošola ...), pa po noveli zakona ni pomembno, za kakšno dejavnost se vozilo uporablja, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

1.  motorno vozilo je brez izpusta ogljikovega dioksida (velja torej za baterijska električna vozila, ne pa tudi za priključne hibride)

2. vrednost motornega vozila z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 evrov

Davčni zavezanec lahko v zvezi z električnimi vozili uveljavlja tudi pravico do odbitka DDV pri:

-       polnjenju, 

-       nabavi tekočin in maziv, 

-       nabavi nadomestnih delov ter 

-       nakupu storitev, tesno povezanih s tem.

Kaj te spremembe pomenijo v povezavi s financiranjem e-vozil? Pri finančnem leasingu bo možno uveljavljanje vstopnega davka takoj v celoti, pri operativnem leasingu (poslovnem najemu) pa bo leasingojemalec lahko sproti uveljavljal vstopni DDV na vse obroke leasinga. 

 

 

Finančne ugodnosti za podjetja pri nakupu električnega vozila*:

Odbitek DDV: od 1.1. 2022 so vsa podjetja ob nakupu električnega avtomobila upravičena do odbitka DDV. 

- 40 % investicijska olajšava za vlaganja v digitalni in zeleni prehod - manj davka na dobiček za podjetje; v naslednjih petih letih po nakupu lahko podjetje uveljavlja davčno olajšavo v višini 40 % vlaganj v trajnostno mobilnost, vključno z električnimi avtomobili, polnilnimi postajami, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. V primeru nakupa s finančnim lizingom je olajšava mogoča, medtem ko pri nakupu z operativnim lizingom ni.

Brez bonitet. S spremembo zakona o dohodnini je bila spremenjena stopnja obračuna dohodnine za zasebne uporabe službenega električnega vozila. Po novem je ta stopnja ničelna, torej se  mesečno v osnovo za dohodnino ne vključuje več določen delež vrednosti električnega avtomobila. Za avtomobil z motorjem na notranje zgorevanje je stopnja nespremenjena in znaša 1,5 odstotka vrednosti avtomobila na mesec.

*Navedene ugodnosti veljajo na dan 1.3.2022.

 

 

Konkreten primer: Škoda Enyaq iV 60     

Ob nakupu električnega avtomobila Škoda Enyaq iV 60, ki bi vaše podjetje do 1. januarja 2022 stalo 43.342evrov, boste lahko uveljavljali vračilo DDV v višini 9.535,24 evrov. Tako bo avtomobil vaše podjetje stal 33.806,76 evrov

Hkrati boste lahko v naslednjih petih letih uveljavljali investicijsko olajšavo (zmanjševanje dobička) v višini 40 % cene (17.336,8 evra). Ob tem ne boste več plačevali bonitete za osebno rabo službenega električnega avtomobila. Za avtomobil enake maloprodajne vrednosti z motorjem na notranje zgorevanje bi mesečna osnova za obračun dohodnine v prvem letu znašala 650 evrov. Za klasični avtomobil se namreč mesečni znesek bonitete odmeri v višini 1,5 odstotka maloprodajne vrednosti.

Finančni učinki pri uporabi električnega vozila so dejansko še precej večji, če upoštevamo še ostale dejavnike:

- cenejša električna energija

- manjši stroški vzdrževanja in servisa

 

 

Dobro je vedeti - morebitne pasti

Ob spremembi zakona o dohodnini je Ministrstvo za finance republike Slovenije izdalo tudi poseben pravilnik, ki podrobneje opredeljuje možnosti obračuna odbitka DDV. Za del uporabe električnega službenega avtomobila v osebne namene mora namreč podjetje plačati DDV. 

Za vsak kilometer uporabe električnega službenega avtomobila v osebne namene se v davčno osnovo za obračun DDV vključi 0,37 evra. Obračunsko obdobje, določeno v pravilniku, znaša pet let.

 

Primer izračuna popravka DDV zaradi zasebne rabe

Stanje kilometrov konec leta: 14.600
4600 km na potnih nalogih
10.000 zasebnih kilometrov

Osnova za obračun DDV: 10.000 x 0,37 EUR = 3700 EUR

Popravek DDV: 3700 EUR x 22 % = 814 EUR

Popravek DDV v 5 letih = 5 x 814 EUR = 4.070 EUR

 

A pozor: ker za osebno rabo službenega električnega avtomobila velja tudi vožnja na delo in z dela, se je potrebno odločiti, ali odbitek DDV ob nakupu službenega električnega avtomobila sploh obračunati. 

Podjetje bi namreč za zaposlenega, ki se vsak dan s službenim avtomobilom Škoda Enyaq iV 60 vozi na delo iz približno 50 kilometrov oddaljenega kraja (povratna pot 100 km), moralo že samo zaradi poti v službo in domov v petih letih plačati večji znesek DDV kot znaša znesek odbitega DDV. Ker pa bo ta zaposleni s službenim avtomobilom gotovo opravil še dodatne kilometre v zasebne namene, je v tem primeru torej vsekakor bolje, da si podjetje ob nakupu električnega avtomobila ne odbije DDV, brez omejitev pa si ga lahko odbije od stroškov vzdrževanja, nadomestnih delov in ostalega, kar sodi v ta sklop. 

Prihranek zaradi odbitka DDV ob nakupu električnega avtomobila je namreč manjši od stroškov, ki jih bo podjetje imelo v naslednjih petih letih zaradi plačevanja DDV za vsak kilometer uporabe tega vozila v zasebne namene. 

 

Primer: zasebna vožnja s službenim avtomobilom Škoda Enyaq iV 60 (samo za povratno pot na delovno mesto v dolžini 100 kilometrov dnevno)

Davčna osnova za obračun DDV: 

0,37 evra x 100 kilometrov na delovni dan x 235 delovnih dni v letu = 8695 evrov

Znesek DDV na leto: 8695 x 22 % = 1913 evra 

Znesek DDV v 5 letih: 9565 evrov

Znesek odbitnega DDV ob nakupu vozila Škoda Enyaq iV 60, če bi se podjetje odločilo za to: 9535,24 evra

 

 

V vsakem primeru pa velja, da znaša ob oskrbi z električno energijo na polnilnicah v podjetju strošek energije za 100 kilometrov vožnje s službenim električnim avtomobilom Škoda Enyaq iV 60 med dva in dva evra in pol. Strošek goriva za 100 kilometrov vožnje s primerljivo velikim avtomobilom z motorjem na notranje zgorevanje pa znaša med 10 in 11 evrov, torej približno petkrat več.

Če zaposleni v osebne namene prevozi večje število kilometrov, je torej bolje, da se podjetje ne odloči za odbitek DDV. V tem primeru bo z vsakim kilometrom, ki ga zaposleni prevozi z električnim avtomobilom, za katerega podjetje plača električno energijo, prihranek vse večji. Pri tistih zaposlenih, ki za pot na delo in z dela na dan prevozijo okoli 250 kilometrov (na primer Mariborčan, ki dela v Ljubljani), bo podjetje, ki si ne obračuna odbitnega DDV, z modelom Škoda Enyaq iV 60 v petih letih pri gorivu prihranilo okoli 25  tisoč evrov.

 

Razlika pri gorivu v 5 letih

Izračun za dizelsko gorivo*: 

250 km na dan x 235 delovnih dni na leto x 7 litrov dizelskega goriva na 100 km x 1,541 evra/ liter dizelskega goriva x 5 let = 31.686,81 evra 

Ocena stroška oskrbe z električno energijo* v večji poslovni stavbi: 2,5 evra/100 km.

Izračun stroška električne energije: 2,5 evra / 100 km x 250 km x 235 delovnih dni x 5 let = 7343,75 evra 

Razlika: 24.343,06 evra

*Cene veljajo na dan 25.3.2022