Za pravilno delovanje in preprostejšo uporabo te strani uporabljamo piškotke.
Sprejmi in nadaljuj
Modeli

FINANCIRANJE 1%

Weiter
k

Financiranje 1% vam omogoča nakup modela Škoda za 1% njegove maloprodajne cene na mesec.

Pri tem se lahko odločite za različne višine pologa (izjema so Superb in Superb Combi ter Octavia Family in Octavia Combi Family, kjer je možen tudi nakup brez pologa) in izberete dobo financiranja po lastnih željah. Vse to vpliva na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Kar se ne spreminja, je višina mesečnega obroka. Ta znaša 1% maloprodajne cene vozila na mesec - in to ves čas financiranja. Brez pasti in neprijetnih presenečenj ob koncu.

 

Q & A: Vsi odgovori na vaša vprašanja o financiranju 1% na enem mestu

1. Komu je namenjeno financiranje 1%?

Financiranje 1% je primerno predvsem za fizične osebe, pa tudi za podjetja in samostojne podjetnike, ki potrebujejo le eno vozilo.

2. Koliko moram plačati ob podpisu pogodbe o financiranju?

Ob podpisu pogodbe kupec plača tako imenovani polog. Ta lahko znaša 10, 18 ali 28 odstotkov od maloprodajne cene izbranega vozila. Kupec sam izbere, za kolikšno višino pologa se bo odločil. V primeru modela Superb ali Superb Combi je mogoč tudi nakup brez pologa. Obveznost kupca ob podpisu pogodbe so tudi stroški odobritve oziroma priprave posla ter plačilo prvega mesečnega obroka, ki znaša 1 odstotek od maloprodajne cene vozila. Prvi obrok se plača ob sklenitvi pogodbe, ostali pa enkrat na mesec in sicer toliko mesecev, kolikor je določeno v pogodbi. Kupcu nato preostane le še odplačilo preostanka vrednosti.

3. Kolikšen je strošek odobritve financiranja 1%?

Strošek odobritve oziroma strošek sklenitve tovrstnega financiranja znaša en odstotek od zneska financiranja. Znesek financiranja predstavlja tisti del cene vozila, ki ga moramo po nakazilu pologa še odplačati. Za primer: če vozilo stane 10 tisoč evrov, mi pa zanj plačamo 3 tisoč evrov pologa, znaša znesek financiranja 7 tisoč evrov.

4. Kolikšen je največji in kolikšen najmanjši znesek pologa pri nakupu prek financiranja 1%?

Največji znesek pologa je 28, najnižji pa 10 odstotkov od maloprodajne cene vozila. Kupec lahko izbere tudi polog v višini 18 odstotkov. Pri modelih Superb ali Superb Combi ter Octavia Family in Octavia Combi Family je mogoč tudi nakup brez pologa.

5. Katere dobe odplačevanja vozila so na voljo?

Stranka ima na izbiro 2 možnosti: 72 mesecev in 84 mesecev.  

6. Od česa je odvisna višina preostanka vrednosti, ki ga je potrebno plačati ob koncu financiranja?

Preostanek vrednosti, ki ga je potrebno odplačati ob koncu financiranja, je odvisen od izbrane višine pologa in obdobja financiranja. Če na primer na začetku vplačate 28 odstotkov pologa ter izberete 72-mesečno financiranje, boste v tem obdobju odplačali celoten avtomobil. Med samim odplačevanjem se ostanek vrednosti zmanjšuje avtomatično, po odstotek na mesec.

Preverite, kako se glede na višino pologa in trajanja financiranja spreminja višino ostanka vrednosti! 

7. Se je mogoče izogniti plačilu preostanka vrednosti?

Če izberete financiranje s pologom v višini 28 % maloprodajne cene vozila in se odločite za 72 mesecev odplačevanja, ob koncu ne bo ostanka vrednosti, ki bi ga še morali odplačati.

8. Kaj če po preteku financiranja ne bom imel denarja za plačilo preostanka vrednosti?

Če stranka ob koncu odplačevanja nima sredstev za poplačilo preostalega dolga, lahko sklene novo pogodbo o financiranju vozila. Ob tem se upoštevajo tedaj veljavni prodajni pogoji.

9. Kako plačam ostanek vrednosti?

Stranka preostanek vrednosti odplača z enkratnim gotovinskim nakazilom na transakcijski račun leasing hiše. Če stranka toliko denarja nima, lahko za neodplačani del najame novo financiranje po tedaj veljavnih pogojih.

10. Želel bi kupiti akcijski model Škoda (Monte Carlo, Easy, ScoutLine ipd.). Lahko izkoristim financiranje 1%?

Pri nakupu akcijskih modelov Škoda lahko izkoristite Škoda BON oziroma dodatni popust v višini 1000 evrov, ki se odšteje od maloprodajne cene vozila. Pri nakupu vozil Monte Carlo pa lahko izkoristite tudi financiranje 1 %. 

11. Koliko preplačam vozilo ob financiranju 1%?

Plačate maloprodajno ceno vozila in nič več. Edini dodatni strošek je priprava posla. Ta strošek znaša en odstotek od zneska financiranja. Če je na primer znesek financiranja 15 tisoč evrov, je strošek priprave posla 150 evrov.

12. Kakšna pa je obrestna mera ob financiranju 1%?

Obresti, ki jih morate plačati, so enake popustu, ki ga prejmete ob sklenitvi pogodbe. Po plačilu vseh obveznosti tako avto kupite po enaki ceni, kot je maloprodajna cena vozila ob sklenitvi posla.

13. Ali se bo višina obrokov v času odplačevanja spreminjala?

Ne, pri financiranju 1 % je obrestna mera fiksna. Obrok bo znašal natančno 1% maloprodajne cene vozila danes.

14. Ali se bo s časom spreminjala višina ostanka vrednosti?

Ne. Ostanek vrednosti je fiksen znesek in se določi ob sklenitvi pogodbe. Stranki se ni treba bati nobenih dodatnih stroškov.

15. Gre v primeru 1% za kredit ali leasing?

V primeru financiranja 1% gre za finančni leasing. Finančna institucija, ki leasing odobri, je torej do dokončnega poplačila obveznosti lastnik vozila. Ko je celoten znesek poplačan, preide lastništvo vozila na stranko.

16. Ali mora imeti vozilo, kupljeno na tak način, kakšno posebno zavarovanje?

Vozilo mora biti ves čas financiranja kasko zavarovano pri eni od slovenskih zavarovalnic z največ 2-odstotno odbitno franšizo in vključenim zavarovanjem proti kraji.

17. Kaj zagotavljate kupcu ob nakupu vozila prek financiranja 1%?

Kupcu zagotavljamo, da bo izbrano vozilo kupil po fiksni ceni, brez skritih stroškov. Cena vozila bo ostala do konca odplačila enaka, ne glede na polog in višino ter trajanje financiranja. Poleg tega dobi kupec dobroimetje na svojo Porsche Group Card. Katere ugodnosti ta prinaša, si lahko preberete tukaj

18. Kje uredim vse potrebno glede financiranja?

Vse lahko uredite v pri pooblaščenih prodajalcih Škoda po vsej državi.

19. Katere dokumente in dokazila potrebujem?

Fizična oseba potrebuje izpolnjen obrazec »Informacije o stranki«, potrdilo delodajalca o plači, odstopno izjavo, zadnje tri plačne liste, izjavo o preprečevanju pranja denarja, kopijo osebnega dokumenta in kopijo vozniškega dovoljenja. Obrazci so na voljo pri pooblaščenih Škodinih prodajalcih.

Upokojenci namesto plačilnih list dostavijo dokazilo ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece, kmetovalci pa zemljiškoknjižni izpisek, kopijo zadnjega katastrskega dohodka, potrdilo o plačanih davkih in pogodbo o kooperacijah in drugih prihodkih.

Samostojni podjetniki morajo ob sklenitvi pogodbe dostaviti izpolnjen obrazec »Informacije o stranki«, izjavo o preprečevanju pranja denarja, potrdilo o plačanih davkih, kopiji osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja, pooblastilo za izpolnitev menic in štiri podpisane in žigosane bianco menice ter dokazilo o zbirnem prometu na transakcijskem računu za tekoče leto.

Izpolnjen obrazec »Informacije o stranki« in izjavo o preprečevanju pranja denarja za sklenitev posla potrebujejo tudi podjetja. Obrazcu morajo dodati še  kopijo osebnega dokumenta pooblaščene osebe, pooblastilo za izpolnitev menic in štiri podpisane in žigosane bianco menice. Nujen je tudi aktualen BON 2 oziroma informacija o tekoči plačilni sposobnosti, ki ne sme biti starejši od meseca dni.  BON 2 izda Ajpes.

20. Ali lahko predčasno prekinem financiranje in poplačam vozilo ter kakšni stroški so s tem povezani?

Vsaka stranka lahko kadarkoli prekine pogodbo brez dodatnega utemeljevanja. Mora pa ob prekinitvi poravnati preostanek vrednosti glavnice. Kako visok je ta znesek, je razvidno iz amortizacijskega načrta. Če pogodbo prekine fizična oseba, je prekinitev brezplačna. Če pa je stranka pravna oseba (samostojni podjetnik ali podjetje), mora plačati enkratni strošek predčasnega zaključka pogodbe, ki znaša 50 odstotkov stroška priprave posla, ki se je zaračunal ob sami sklenitvi pogodbe. Če je na primer strošek priprave znašal 100 evrov, mora pravna oseba ob predčasni prekinitvi financiranja plačati 50 evrov.