Modeli
Meni

ŠKODA ENYAQ iV FINANČNE UGODNOSTI

SUBVENCIJA

ZA FIZIČNE OSEBE

Subvencija Eko Sklada v višini do 4500 evrov je namenjena fizičnim osebam za nakup novega električnega avtomobila (prva registracija po 1. 11. 2020). Vlagatelj vloge mora biti prvi lastnik vozila oziroma na podlagi pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik oziroma lizingojemalec (iz pogodbe o lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe postal lastnik vozila). Subvencija ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Kako do subvencije*? 

1. Vozilo kupite in registrirate

2. Če ste vozilo že v celoti plačali ali pa ste za nakup najeli kredit oziroma finančni lizing, na Eko sklad oddate vlogo in obvezne priloge:

-       kopija računa za nakup novega vozila, ki se glasi na ime vlagatelja,

-       dokazilo o plačilu celotnega računa oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

-       kopija prometnega dovoljenja na ime vlagatelja,

-       kopija potrdila o skladnosti vozila.

3. Eko sklad o pravici vlagatelja do subvencije odloči z odločbo v 6 mesecih.

4. Subvencija se izplača v 60 dneh od vročene pogodbe o prejemu nepovratne finančne spodbude.

* Vsi navedeni podatki veljajo na dan 19.5.2021 in se lahko spremenijo. Aktualne podatke najdete na straneh Eko sklada

ŠKODA ENYAQ iV FINANČNE UGODNOSTI

SUBVENCIJA

ZA GOSPODARSTVO

Subvencija za nakup električnega vozila v višini do 4500 evrov je lahko dodeljena za naložbo v nakup novega vozila, katerega prva registracija je bila opravljena v Republiki Sloveniji po 1. 11. 2020. Subvencija ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe. Račun za nakup vozila se mora glasiti na ime vlagatelja.

Vlagatelj mora biti po prvi registraciji prvi lastnik vozila oziroma na podlagi sklenjene pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik (lizingojemalec) vozila, ki je predmet nepovratne finančne spodbude. Iz pogodbe o finančnem lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe o finančnem lizingu lastnik vozila. Vozila, pridobljena z operativnim lizingom oziroma poslovnim najemom, niso upravičena do nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda je dodeljena v primeru, da vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ne presega 65.000,00 EUR.

Za subvencijo se lahko potegujejo lokalne skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ter pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna.

Kako do subvencije  Eko sklada*? 

1. Vozilo kupite in registrirate. 

2. Na Eko sklad oddate vlogo.

3. Po približno treh mesecih prejmete odločbo o sofinanciranju

4. V 60 dneh po vročilu odločbe prejmete nakazilo nepovratnih sredstev.

* Vsi navedeni podatki veljajo na dan 19.5.2021 in se lahko spremenijo. Aktualne podatke najdete na straneh  Eko sklada

ŠKODA ENYAQ iV FINANČNE UGODNOSTI

BONITETA

Tako kot za vse službene električne avtomobile v osebni rabi velja tudi model ENYAQ iV, da se uporabnikom šteje v mesečno osnovo za dohodnino le petina zneska za avtomobil primerljive vrednosti na fosilna goriva. Ob tem je ta ugodnost izjemna tudi ob primerjavi bonitete za uporabo klasičnega avtomobila na fosilna goriva pol manjše vrednosti od električnega.

Za štiri leta star avtomobil znaša mesečni znesek za davčno osnovo za dohodnino, brez plačanega goriva za vožnjo, več kot za še enkrat dražji povsem nov električni avtomobil, za katerega podjetje uporabniku zagotovi oskrbo z električno energijo! 

Ne gre spregledati, da lahko ob nakupu električnega avtomobila podjetje v naslednjih petih letih uveljavlja davčno olajšavo na dobiček v višini 40 odstotkov nabavne cene. V primeru modela ENYAQ iV pomeni to za izhodiščni različici 60 in 80 po 15.917 oziroma 18.501 evra. 

 

 

Ta stran je dodatek k začetni strani. Pritisnite na gumb za dostop do strani.

Nazaj na začetno stran