Modeli

Vse podrobnosti

KAKO DELUJE FUNKCIJA START & STOP V PRAKSI?

1.

Funkcija Start & Stop je ugodnost, ki je potrošniku na voljo za simbolično doplačilo v višini 1 EUR, in sicer ob odločitvi za Hudobro zavarovanje izbranega vozila, za katerega sklene financiranje 1%.

 

2.

Ob izbiri funkcije Start & Stop lahko v primeru poslabšanja življenjskih razmer ustavite odplačevanje vašega vozila, tako da se obrnete na skrbnika pogodbe, katerega podatki so navedeni na vsaki položnici za plačilo mesečnega obroka financiranja. Ta vas bo vodil skozi celoten postopek.

3.

Pravico do ustavitve odplačevanja imate, če se vaša finančna situacija ni poslabšala zaradi vas samih, kot bi bilo denimo v primeru, da ste se sami odločili za prekinitev delovnega razmerja. Prav tako vam ta ugodnost pripada le, če imate poravnane vse do tedaj že zapadle obveznosti. 

4.

Najkrajša doba mirovanja odplačevanja je 1 mesec, najdaljša pa 6 mesecev.

5.

Za uporabo funkcije Start & Stop se lahko odločite kadarkoli v času financiranja.

6.

Za začasno prenehanje odplačevanja se lahko odločite za skupno dobo največ 6 mesecev. 

7.

To pomeni, da lahko ugodnosti funkcije Start & Stop izkoristite denimo enkrat v obsegu 6 mesecev, dvakrat v obsegu po 3 mesece, trikrat v obsegu po 2 meseca, štirikrat v obsegu denimo 1+1+2+2 meseca, petkrat v obsegu na primer 1+1+1+1+2 meseca ...

Mogoče so torej različne časovne kombinacije v skupnem obsegu 6 mesecev.

Glede za vas optimalnega trajanja posamezne prekinitve plačevanja obveznosti vam bo svetoval vaš skrbnik pogodbe.

 

8.

V času začasnega prenehanja odplačevanja s funkcijo Start & Stop ne plačujete nikakršnih obveznosti, ki sicer izhajajo iz pogodbe o financiranju. Če je zavarovanje sklenjeno na obroke, to za zavarovalno polico ne velja, saj se funkcija Start & Stop nanaša le na pogodbo o financiranju. 

9.

 Po odobritvi in aktivaciji pogodbe o financiranju boste s strani leasingodajalca prejeli enostransko izjavo le-tega. V njej bodo natančneje opisani vsi pogoji za uveljavitev ugodnosti ter njihov obseg.

Ta stran je dodatek k začetni strani. Pritisnite na gumb za dostop do strani.

Nazaj na začetno stran