Modeli
Path 2@2x

Servisni pregled

Več
k

Za vzdrževanje vašega vozila ŠKODA je na voljo razvejana servisna mreža, ki samo v Sloveniji vključuje več kot 25 poslovalnic ŠKODA.

Poslovalnice ŠKODA so opremljene z najsodobnejšimi, posebej v ta namen razvitimi orodji in napravami.

Strokovno usposobljeno osebje vam lahko ponudi bogato paleto originalnih delov ŠKODA in originalne dopolnilne opreme ŠKODA.

Vse poslovalnice ŠKODA delajo v skladu z najnovejšimi smernicami in navodili, kar zagotavlja izvrstno kakovost ter pravočasno opravljanje vseh servisnih storitev in popravil.

Z upoštevanjem smernic in navodil je poskrbljeno za prometno varnost in brezhibno delovanje vašega vozila.

Vsaka poslovalnica ŠKODA najprej opravi samodiagnozo vseh sistemov vozila, na podlagi katere določi obseg potrebnih del, stroške in termin za izvedbo popravila.

Poslovalnice ŠKODA so najbolje pripravljene na kakovostno opravljanje svojega dela.

Servis

Da bo vsak redni servisni pregled opravljen pravočasno in da ne bi kakšnega pozabili, vas nanje opozarja prikazovalnik servisnih intervalov v kombiniranem instrumentu ali nalepka na voznikovi strani armaturne plošče.

Poleg tega poslovalnica ŠKODA v servisni knjižici zabeleži, kdaj je treba izvesti naslednji servisni pregled.

Potrdila o opravljenih servisnih intervalih v poslovalnici ŠKODA so pogoj za uveljavljanje morebitnih garancijskih zahtevkov.

Navedeni servisni intervali so prilagojeni običajnim pogojem delovanja. Zaradi oteženih pogojev delovanja je treba nekatera servisna dela opraviti pred rokom za naslednji redni servisni pregled.

Kot oteženi pogoji se štejejo:

  1. uporaba goriva s povečanim deležem žvepla;
  2. pogosta vožnja na kratkih relacijah;
  3. pogosto delovanje motorja v prostem teku (npr. taksiji);
  4. delovanje vozila na območjih s povečanim onesnaženjem s prahom;
  5. pogosta vleka prikolice;
  6. pretežni del voženj s pogostimi vmesnimi postanki,
    npr. mestna vožnja;
  7. daljša uporaba vozila na območjih z zelo nizkimi temperaturami.

Vaša poslovalnica ŠKODA vam lahko pove, ali so glede na pogoje uporabe vašega vozila potrebna dela, ki bi jih bilo treba opraviti pred običajnim rednim servisnim pregledom.

Podrobnejše informacije o aktualnem obsegu rednega servisnega pregleda in o stroških prejmete pri svoji poslovalnici ŠKODA.