Modeli

ŠKODA SUPERB iV FINANČNE UGODNOSTI

FINANCIRANJE ŠKODA 1%

S pomočjo  ugodnega financiranja ŠKODA 1% plačujete za vozilo en odstotek njegove maloprodajne cene na mesec. 

Pri tem načinu financiranja lahko izbirate med različnimi višinami pologa, pri modelu SUPERB iV pa je mogoč celo nakup brez pologa. Na voljo sta vam tudi dve različno dolgi dobi financiranja. Višina pologa in doba odplačevanja pa seveda vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Povedano drugače: daljša kot je doba financiranja in višji ko je polog, nižji bo ostanek vrednosti, ki ga boste ob koncu financiranja še morali plačati. To, kar je v vseh primerih enako, pa je višina mesečnega obroka. Ta ves čas financiranja znaša natanko en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec, in to brez sprememb in skritih številk, brez drobnega tiska in presenečenj.

Imate več vprašanj o financiranju 1%? Odgovore najdete tukaj!

ŠKODA SUPERB iV FINANČNE UGODNOSTI

SUBVENCIJA

ZA FIZIČNE OSEBE

Za nakup novega priključnega hibrida, kot je SUPERB iV, ste upravičeni do subvencije slovenskega Eko sklada. V tem primeru vam država povrne 2000 evrov ali od 45 do 75 odstotkov vrednosti naložbe (obvelja nižji znesek). Kako do subvencije*? 

1. Vozilo kupite in registrirate

2. Če ste vozilo že v celoti plačali ali pa ste za nakup najeli kredit oziroma finančni lizing, na Eko sklad oddate vlogo in obvezne priloge:

-       kopija računa za nakup novega vozila, ki se glasi na ime vlagatelja,

-       dokazilo o plačilu celotnega računa oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

-       kopija prometnega dovoljenja na ime vlagatelja,

-       kopija potrdila o skladnosti vozila.

3. Eko sklad o pravici vlagatelja do subvencije odloči z odločbo najkasneje v 90 dneh.

4. Subvencija se izplača predvidoma v 60 dneh po podpisu pogodbe o prejemu nepovratne finančne spodbude.

A pozor: vozilo mora ostati registrirano in v lasti prejemnika subvencije najmanj dve leti po prvi registraciji.   

* Vsi navedeni podatki veljajo na dan 15.1.2020 in se lahko spremenijo. Aktualne podatke najdete na straneh Eko sklada. Prav tako opozarjamo, da navedeni postopek velja v primeru nakupa vozila ali sklenitve finančnega lizinga. Če je za vozilo sklenjena pogodba o operativnem lizingu, do subvencije niste upravičeni neposredno vi, ampak se izvede poseben postopek pridobitve subvencije prek lizingodajalca.

ŠKODA SUPERB iV FINANČNE UGODNOSTI

SUBVENCIJA

ZA PRAVNE OSEBE

Tudi v tem primeru vam država povrne 2000 evrov ali od 45 do 75 odstotkov vrednosti naložbe (obvelja nižji znesek). Kako do subvencije  Eko sklada*? 

1.Na Eko sklad oddate vlogo (pred oddaji vloge ne smete skleniti nikakršnih zavezujočih dokumentov, na primer računa, ali plačati avansa).  Vlogi priložite kopijo predračuna in podatke proizvajalca o vozilu, ki so lahko tudi del predračuna.

2. Vozilo kupite in registrirate

3. Po približno treh mesecih prejmete odločbo o sofinanciranju

4. Z Eko skladom sklenete pogodbo.

5. Oddate zaključno dokumentacijo:

- podpisano pogodbo o izplačilu subvencije,

- kopijo računa za nakup novega vozila in dokazilo o plačilu celotnega računa oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

- kopijo prometnega dovoljenja in kopijo potrdila o skladnosti vozila.

6. V dveh do treh mesecih prejmete nakazilo nepovratnih sredstev.

 A pozor: vozilo mora ostati registrirano in v lasti prejemnika subvencije najmanj dve leti po prvi registraciji.   

* Vsi navedeni podatki veljajo na dan 15.1.2020 in se lahko spremenijo. Aktualne podatke najdete na straneh  Eko sklada. Prav tako opozarjamo, da navedeni postopek velja v primeru nakupa vozila ali sklenitve finančnega lizinga. Če je za vozilo sklenjena pogodba o operativnem lizingu, do subvencije niste upravičeni neposredno vi, ampak se izvede poseben postopek pridobitve subvencije prek lizingodajalca.

ŠKODA SUPERB iV FINANČNE UGODNOSTI

CENEJE IN V UDOBJU VAŠEGA DOMA

Polnjenje doma je najugodnejša izbira - ko se pripeljete, avto priključite na električno omrežje, kot to običajno naredite z mobilnim telefonom. Če avto doma polnite čez noč, boste prihranili pri stroških zaradi nižjih cen električne energije. Če uporabljate lasten fotovoltaični sistem, lahko avto polnite s pomočjo obnovljivega vira energije.  

Strošek prevoženih 100 km se ob najugodnejših pogojih (polnjenje doma v času nižje tarife, vožnja izključno na elektriko) lahko zniža tudi pod 1 EUR/100 km. 

Več o ponudbi, nakupu in vgradnji polnilnih postaj, fotovoltaičnih sistemov in hranilnikov električne energije naše sestrske znamke MOON

ŠKODA SUPERB iV FINANČNE UGODNOSTI

BREZSKRBNO PARKIRANJE

V številnih mestih so za elektrificirana vozila na voljo brezplačna parkirna mesta, država pa pripravlja tudi druge ugodnosti, kot je na primer posebna registracija, s čimer bo nadzor lažji, električna vozila pa bi lahko vozila tudi na rumeno označenih voznih pasovih. Poleg tega številna evropska mesta omejujejo vstop "klasičnim" dizelskim in bencinskim avtomobilom, vi pa ste lahko z vašim vozilom SUPERB iV glede tega popolnoma brez skrbi. 

Ta stran je dodatek k začetni strani. Pritisnite na gumb za dostop do strani.

Nazaj na začetno stran