Modeli
Meni

Pogosta vprašanja

o

Kako naj izvem, ali je prizadeto tudi moje vozilo?

Kupci vseh prizadetih vozil so v dogovoru z regulativnimi organi spomladi 2016 prejeli obvestilo, da je treba njihovo vozilo posodobiti. Ko je bil tehnični ukrep za določen model odobren in pripravljen za izvedbo, so kupci prejeli drugo pismo s povabilom, da se dogovorijo za termin pri svojem pooblaščenem servisnem partnerju.

Poleg tega je lahko od oktobra 2015 vsak kupec v Evropi na spletu ali prek svojega trgovca ali servisnega partnerja pridobil informacije o tem, ali se ukrep nanaša tudi na njegovo vozilo. Podatkovna baza zajema vse prizadete emisijske standarde. Druge zadevne blagovne znamke v skupini prav tako zagotavljajo informacije na svojih spletnih straneh.

Težave z emisijami NOx se ne nanašajo na bencinske motorje, saj so motorji in sistemi za čiščenje izpušnih plinov za dizelske in bencinske motorje popolnoma različni.

Prav tako se težave z emisijami NOx ne nanašajo na nobenega od aktualnih modelov vozil Škoda, ki jih zdaj prvič registrirajo v Evropi.

Moje vozilo je prizadeto. Ali ga lahko še vedno vozim?

Da. Težave z emisijami se nanašajo na značilnosti emisij dušikovih oksidov (NOx) v preskusnih pogojih.

Težave z emisijami NOx ne vplivajo na varnost vašega vozila in njegovo primernost za vožnjo. Ni nobenih dokazov, ki bi kazali na to, da vozila z dizelskim motorjem tipa EA189 zaradi težav z emisijami NOx predstavljajo tveganje za zdravje ali varnost.

Moje vozilo je prizadeto. Ali bom moral plačati za popravilo?

Družba Škoda bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi zmanjšala morebitne nevšečnosti, vključno z zagotavljanjem vaše mobilnosti med izvajanjem del. Družba Škoda lahko izvede tehnične ukrepe tudi v okviru vsakega načrtovanega servisnega posega (čeprav vam priporočamo, da rezervirate servisni termin čim prej, ko je ta na voljo za vaše vozilo). Vsa potrebna dela se lahko opravijo pri vsakem pooblaščenem servisnem partnerju Škoda.

Kakšni tehnični sanacijski ukrepi bodo izvedeni?

Za večino prizadetih različic motorjev tehnični ukrep obsega posodobitev programske opreme, ki vključuje spremembe na podlagi zadnjih ugotovitev nenehnega razvoja zgorevanja dizelskih goriv v zadnjih letih, kot je na primer izboljšan vzorec zgorevanja. Za izvedbo tega ukrepa je potrebno približno pol ure.

Le pri 1,6-litrskih motorjih je treba prilagoditi tudi usmernik zračnega toka. Za izvedbo teh tehničnih ukrepov je potrebna manj kot ena ura.

Katere parametre prilagaja programska oprema?

Prvi specifični ukrep, ki ustvarja večji manevrski prostor za zmanjšanje emisij NOx, je dodajanje dodatnega vbrizgavanja v vzorec vbrizgavanja (znano kot deljeno glavno vbrizgavanje). To dodatno vbrizgavanje uporablja del goriva iz glavnega vbrizgavanja, torej nima negativnega vpliva na porabo goriva. Dodatno vbrizgavanje sledi kmalu za glavnim vbrizgavanjem in ustvarja navor ter oksidira saje, ki so pred tem nastale med zgorevanjem neposredno v zgorevalni komori.

Pri drugem ukrepu nam izpopolnitev dizelske tehnologije omogoča vbrizgavanje goriva pri višjem tlaku in s konstantno hitrostjo. Višji vbrizgalni tlak učinkoviteje razprši gorivo, zato je raven saj med zgorevanjem nižja že od začetka.

Ali se težave s testiranjem emisij NOx nanašajo tudi na dizelske motorje EU6?

Ne, težave s testiranjem emisij NOx se ne nanašajo na naše dizelske motorje EU6.

Vozila z dizelskimi motorji tipa EA288, ki jih ponuja skupina Volkswagen, in so v Evropski skupnosti certificirani v skladu z emisijskimi standardi EU6 ali EU5, ne potrebujejo odstranitve ali menjave programske opreme. To so potrdili regulativni organi.

Ali lahko posodobitev povzroči kakšno škodo v vozilu?

Ne, posodobitev ne more povzročiti nobene škode v vozilu.  

Ali moram opraviti tehnični ukrep na svojem prizadetem vozilu (nekatere peticijske odvetniške družbe priporočajo, da to zavrnem)? Kakšne so posledice, če ne izvedem ukrepov?

Prosimo upoštevajte, da lahko v državah, v katerih so pristojni regulativni organi odredili obvezen vpoklic za vsa prizadeta vozila, pristojni državni organi kupca sankcionirajo, če v določenem roku odkloni sodelovanje pri naročenem vpoklicu, na primer z razgradnjo ali odjavo prizadetega vozila.

Ali lahko tehnične ukrepe v okviru vpoklica izvedejo neodvisne servisne delavnice?

Servisna akcija mora biti opravljena brez kakršnih stroškov za kupce. Glede na to in tudi zaradi dejstva, da je družba Volkswagen AG pred pristojnimi državnimi organi odgovorna za pravilno izvajanje servisne akcije, je potrebno dela opraviti v servisni mreži, ki jo je Škoda pooblastila v skladu z zakonskimi zahtevami. Posamezni trgi še vedno preučujejo dodatne rešitve, na primer sodelovanje z drugimi partnerji ali »mobilne rešitve« za velike kupce in kupce voznih parkov.

Kaj naj stori stranka, ki kupuje rabljeno vozilo, ki še nima posodobljene programske opreme?

Kontaktirajte vašega servisnega partnerja Škoda.

Kako bodo v prvi stopnji kontaktirane stranke z vozili, ki jih ukrep zadeva?

Kontaktirajte vašega servisnega partnerja Škoda.

Sem lastnik zadevnega vozila in živim v eni od 27 držav Evropske skupnosti. Odločil sem se, da ne bom sodeloval pri akciji posodobitve programske opreme. Ali se z mojim vozilom še naprej lahko vozim po Nemčiji (npr. na dopustu)?

Da.

Na koga naj se obrnem, če se pri mojem vozilu po izvedbi servisnega ukrepa pojavijo težave?

Prizadete stranke so lahko prepričane, da se servisni ukrepi izvajajo uspešno in da se zaradi njih ne bodo poslabšali poraba goriva, emisije CO2, moč motorja in največji navor ter emisije hrupa. To je bil ključni pogoj za odobritev ukrepov s strani pristojnih regulacijskih organov.

Če boste kljub temu zaznali težave, se obrnite na najbližjega servisnega partnerja znamke Škoda ali pokličite na telefonsko številko 080 88 46, na kateri smo vam na voljo za vprašanja s področja dizelske tematike.

Ali bom po izvedbi servisnega ukrepa s strani servisnega partnerja znamke Škoda prejel ustrezno potrdilo? Kaj lahko storim, če potrdilo izgubim?

Da, po izvedbi servisnega ukrepa boste s strani servisnega partnerja znamke Škoda prejeli potrdilo. Če boste potrdilo izgubili ali če ga ne boste prejeli, se obrnite na izbranega servisnega partnerja znamke Škoda.

Sem lastnik vozila, za katerega je predviden servisni ukrep, in prihajam iz države, v kateri pristojni organi niso zakonsko odredili vpoklica. Odločil sem se, da se ne bom odzval na vpoklic. Ali se lahko s svojim vozilom kljub temu krajše časovno obdobje vozim po državi, v kateri je servisni ukrep predmet zakonsko odrejenega vpoklica (kot to npr. velja v Nemčiji)?

O tem, kdaj bodo na posameznem prizadetem vozilu izvedeni servisni ukrepi, odloča vsaka stranka sama. Vsekakor pa je treba upoštevati, da v državah, v katerih so pristojni organi odredili vpoklic in so stranke dolžne pripeljati vozilo na servis, ti organi lahko uvedejo tudi sankcije, če se servisni ukrepi pri prizadetem vozilu ne izvedejo v določenem roku. Vendar v vašem primeru velja, da v državah z zakonsko odrejenim vpoklicem smete uporabljati svoje vozilo krajše časovno obdobje (npr. med dopustom ali med potovanjem v drugo državo).

Sem lastnik zadevnega vozila in živim v EU28. Odločil sem se, da se ne bom odzval na vpoklic. Kaj se zgodi, če se trajno preselim v državo, v kateri je vpoklic zakonsko obvezen, in želim vozilo vzeti s seboj?

Vozilo morate registrirati v tej državi. Običajno vas bodo upravni organi obvestili, da morate servisni ukrep izvesti v določenem času (12 mesecev). Kontaktirajte partnerja znamke ZNAMKA v vaši novi domovini.

Zakaj moje vozilo potrebuje servisni ukrep?

V krmiljenju motorja pri vozilih z zadevnimi motorji se uporablja programska oprema, ki prepozna način vožnje pri testu. V odvisnosti od prepoznavanja načina vožnje kmiljenje motorja preklopi delovanje na dva različna modusa: modus 1 z optimalnimi emisijami NOx za testne pogoje ali modus 2 za optimalne vrednosti delcev v cestnem prometu.