Modeli
Meni

Financiranje 1%

o

Kaj je financiranje 1%?

Odgovor je povsem preprost. Financiranje 1% vam omogoča nakup vozila Škoda za 1% njegove maloprodajne cene na mesec.

Pri tem načinu financiranja lahko izbirate med različnimi obdobji financiranja, od 48 pa vse do 96 mesecev. Glede na izbrano obdobje so na voljo različni pologi.

Višina pologa in doba odplačevanja pa seveda vplivata na višino ostanka vrednosti ob koncu financiranja. Povedano drugače: daljša kot je doba financiranja in višji ko je polog, nižji bo ostanek vrednosti, ki ga boste ob koncu financiranja še morali plačati. 

To, kar je v vseh primerih enako, pa je višina mesečnega obroka. Ta ves čas financiranja znaša natanko en odstotek maloprodajne cene vozila na mesec, in to brez sprememb in skritih številk, brez drobnega tiska in presenečenj.

Q & A: Vsi odgovori na vaša vprašanja o financiranju 1% na enem mestu

1. Komu je namenjeno financiranje 1%?

Financiranje 1% je primerno predvsem za fizične osebe, pa tudi za podjetja in samostojne podjetnike z manjšimi voznimi parki (do 5 vozil).

2. Koliko moram plačati ob podpisu pogodbe o financiranju?

Ob podpisu pogodbe kupec plača izbrani polog (možnosti pologov se razlikujejo glede na izbrani model in obdobje financiranja). Obveznost kupca ob podpisu pogodbe so tudi enkratni stroški odobritve ter plačilo prvega mesečnega obroka, ki znaša en odstotek maloprodajne cene vozila. Polog, stroški odobritve in prvi mesečni obrok tvorijo t.i. »prvo plačilo«. Preostale obroke se plačuje enkrat na mesec, in sicer toliko mesecev, kolikor je določeno v pogodbi. Kupcu nato preostane le še odplačilo ostanka vrednosti.

3. Kolikšen je strošek odobritve financiranja 1%?

Strošek odobritve financiranja znaša 100 EUR z DDV.

4. Kakšne dobe financiranja 1% so na voljo? 

Izbirate lahko med 48, 60, 72, 84 ali 96 meseci. 

5. Od česa je odvisna višina ostanka vrednosti, ki ga je treba plačati ob koncu financiranja?

Preostanek vrednosti je odvisen od izbrane dobe financiranja in višine pologa.

Med odplačevanjem se zmanjšuje odprti del glavnice, ob koncu ostane za plačilo znesek ostanka vrednosti. 

Preverite, kako se glede na višino pologa spreminja višina ostanka vrednosti! 

6. Kako plačam ostanek vrednosti?

Gre za preprosto enkratno nakazilo na transakcijski račun lizinške hiše. Če v tistem trenutku morda nimate na razpolago dovolj sredstev, lahko za neodplačani del sklenete novo financiranje po pogojih, ki bodo veljali tedaj.

7. Ali se je mogoče izogniti plačilu ostanka vrednosti ob koncu odplačevanja?

Seveda je mogoče tudi to. Če na primer za model Scala izberete financiranje s pologom v višini 33 odstotkov maloprodajne cene vozila in se odločite za dobo odplačevanja 72 mesecev, boste avtomobil odplačali v celoti, kar pomeni, da ostanka vrednosti ne bo več.

8. Ali se bo višina obrokov v času odplačevanja spreminjala?

Ne, obrok bo znašal natančno en odstotek maloprodajne cene vozila ob sklenitvi financiranja.

9. Ali se bo s časom spreminjala višina ostanka vrednosti?

Glede na to, da se ta znesek določi ob sklenitvi pogodbe, je ostanek vrednosti fiksen in se ne spreminja. Stranki se ni treba bati nobenih dodatnih stroškov.

10. Za kakšno vrsto posla gre v primeru financiranja 1%, za kredit ali lizing?

Zagotovo je pomemben podatek, da gre v tem primeru za finančni lizing s fiksno pogodbeno obrestno mero. Finančna institucija, ki odobri lizing, je torej do dokončnega poplačila obveznosti lastnik vozila. Ko je celoten znesek poplačan, lastništvo vozila preide na stranko.

11. Kako pa je z zavarovanjem vozila, ki ga stranka kupi s financiranjem 1%?

Hkrati s sklenitvijo pogodbe o financiranju vozila sklenete tudi Hudobro/Škoda zavarovanje, ki vključuje permanentno kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri Zavarovalnici Sava, ob tem pa prejmete 33 % popusta na kasko premijo in akcijsko obvezno zavarovanje. Zavarovanje se avtomatsko podaljšuje skozi celotno dobo trajanja pogodbe o financiranju. Hudobro/Škoda zavarovanje vključuje tudi nižjo odbitno franšizo kaska (90 evrov za vozila z maloprodajno ceno do 20 tisoč evrov (z vključenim DDV)* oziroma 150 evrov za vozila z maloprodajno ceno nad 20 tisoč evrov (z vključenim DDV)* in velja za popravila v pooblaščeni mreži Škoda (popravila pri nepooblaščenih servisih, totalna škoda in tatvina: 300 evrov). 

*Upošteva se prodajna cena na fakturi s popustom. Velja za vozila Škoda, financirana preko Porsche Finance Group Slovenia. 

Konkurenčna premija je fiksna ob upoštevanju indeksacije rasti cen (inflacija), škodno dogajanje nima vpliva na premijo.

12. Kaj zagotavljate kupcu ob nakupu vozila s financiranjem 1%?

Stranka je na podlagi amortizacijskega načrta vedno seznanjena s preostankom dolga in možnostjo predčasnega odplačila. Na spletnem portalu Moj Porsche Leasing stranki v vsakem trenutku omogočamo vpogled v stanje finančnega leasinga. Po plačilu vseh obveznosti in po ureditvi prenosa lastništva v registru motornih vozil stranka pridobi lastništvo vozila.

Poleg tega je stranka deležna ugodnosti kartice zvestobe Škoda Card. Katere ugodnosti ta prinaša, si lahko preberete tukaj.

13. Kje uredim vse potrebno glede financiranja?

Vse lahko uredite pri pooblaščenih prodajalcih znamke Škoda po vsej državi.

14. Katere dokumente in dokazila potrebujem?

Fizična oseba potrebuje izpolnjen obrazec »Informacije o stranki«, potrdilo delodajalca o plači, odstopno izjavo, upravno izplačilno prepoved na plačo, zadnje tri plačilne liste (original ali kopije z originalnim žigom in podpisom delodajalca), izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja, kopijo osebnega dokumenta (zastopnika ali uradne pooblaščene osebe pri družbah) in kopijo vozniškega dovoljenja. Obrazci so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih znamke Škoda.

Upokojenci namesto plačilnih listov dostavijo dokazilo ZPIZ-a o prejeti pokojnini za zadnje tri mesece, kmetovalci pa potrdilo o plačanih davkih ter pogodbo o kooperacijah in drugih prihodkih ter dokazilo o zbirnem prometu prek TRR za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva za zadnjih 6 mesecev).

Samostojni podjetniki morajo ob sklenitvi pogodbe dostaviti izpolnjen obrazec »Informacije o stranki: družbi/s.p.«, izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja, potrdilo o plačanih davkih, kopiji osebnega dokumenta in vozniškega dovoljenja, pooblastilo za izpolnitev menic, štiri podpisane in žigosane bianco menice (podpis in žig pri trasantu) ter dokazilo o zbirnem prometu na transakcijskem računu za tekoče leto (lahko izpisek iz spletnega bančništva).

Izpolnjen obrazec »Informacije o stranki: družbi/s.p.« in izjavo v smislu 61. člena zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja za sklenitev posla potrebujejo tudi podjetja. Obrazcu morajo dodati še kopijo osebnega dokumenta zastopnika ali uradne pooblaščene osebe, pooblastilo za izpolnitev menic ter štiri podpisane in žigosane bianko menice. Nujen je tudi aktualen BON-2 (informacija o tekoči plačilni sposobnosti), ki ne sme biti starejši od meseca dni. BON-2 izda AJPES.

15. Ali lahko predčasno prekinem financiranje in poplačam vozilo ter kakšni so stroški, povezani s tem?

Lahko, in sicer na podlagi izdanega informativnega obračuna pogodbe, kjer so vsi potrebni podatki in navodila za postopek odplačila ter zaključka pogodbe. Informativni obračun se lahko izda le pogodbenim strankam v pisni obliki. Dobite ga lahko tako, da: 

1. si obračun, če imate to možnost, pripravite sami na spletnem portalu Moj Porsche Leasing ali Moj Porsche Kredit.

2. za informativni obračun za vse leasing pogodbe zaprosite na elektronskem naslovu koncni.obracuni(kwfat)porsche(kwfdot)si.

Družba Porsche Leasing SLO d.o.o. lahko v primeru predčasnega poplačila stranki, ki ni potrošnik v smislu določil ZPotK- 2, zaračuna pripravo končnega obračuna v višini stroškov odobritve leasinga, ki so bili zaračunani ob sklenitvi pogodbe.

16. Želel bi kupiti akcijski model Škoda (npr. Monte Carlo, Plus, ipd.). Lahko izkoristim financiranje 1%?

Financiranje 1 % lahko izkoristite pri vseh modelih Škoda, velja tako za vozila po naročilu kot vozila na zalogi.

 

 

Hkrati s financiranjem sklenete Hudobro/Škoda zavarovanje.

Kaj vam to zavarovanje prinaša?

Pogoj za uveljavljanje Financiranje 1% je sklenjeno Hudobro zavarovanje za celotno obdobje financiranja. To zavarovanje (permanentno zavarovanje vozila (AK+AO)) zajema: 

  • permanentno Porsche kasko zavarovanje pri Porsche Versicherung AG, Podružnica v Sloveniji, ki je v veljavi skozi celotno obdobje trajanja financiranja s samodejnim letnim podaljševanjem,

  • permanentno zavarovanje avtomobilske odgovornosti Zavarovalnice Sava d.d.,

  • 33% popusta na kasko premijo,

  • akcijsko obvezno zavarovanje za vsa kritja.

Stranka ob nakupu vozila pridobi kartico Škoda Card, ki prinaša številne ugodnosti.

Ob sklenitvi financiranja za vozilo hkrati pridobite še brezplačno plačilno kartico Škoda Card oziroma Porsche Group Card. Ta vam prinaša številne ugodnosti in možnost prilagodljivega brezobrestnega obročnega odplačila izdelkov in storitev v prodajno-servisni mreži podjetja PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.

Več informacij o kartici Škoda Card