Modeli
Meni

Impressum/Pravno obvestilo

  

1. Avtorske pravice

Vse na tem spletnem mestu prikazane slike, teksti, cene in ostale storitve ustrezajo slovenskemu prodajnemu programu Škoda v času njegove izdelave in predstavljajo neobvezujočo informacijo. Pridržujemo si pravico do kasnejših sprememb brez predhodnega obvestila. Škoda ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake. Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, opreme in obsega dobav ter do barvnih odstopanj. Vse navedene cene so neobvezujoče, informativne cene, ki vključujejo DDV.

Program je, vključno z vsemi njegovimi deli, kot so podatki in slike, avtorsko zaščiten. Kakršna koli uporaba zunaj ozkih meja zakona o avtorskih pravicah je brez dovoljenja nedovoljena in kazniva. To velja predvsem kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij, prevajanje in elektronsko obdelavo.

Uporaba slik je dovoljena samo za osebne namene. 

2. Varovanje podatkov

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani www.skoda.si nam je zelo pomembna. Več informacij o varovanju podatkov, najdete na naši strani Varstvo podatkov.

3. Omejitev povezav

To spletno stran upravlja eno od podjetij, ki spada v koncern Porsche (PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.) in vključuje domačo stran (oz. prvo stran) in vse ostale pripadajoče spletne strani.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v skladu z naslednjim dovoljuje izdelavo pravno ustreznih povezav z domačo stranjo te spletne strani.

Izdelava povezav iz interneta z domačo stranjo Škoda, če ni sklenjen drugačen pisni sporazum, je dovoljena le z izrecnim pismenim dovoljenjem PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.. Pri tem opozarjamo, da je za Porsche nujno potrebno in pomembno, da imajo uporabniki interneta vsakokratni dostop do informacijske ponudbe te spletne strani le preko domače strani tega spleta. Domača stran tega spleta vsebuje pomembne podatke; PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ima upravičen interes do tega, da se z njimi seznani vsak uporabnik interneta pred nadaljnjim dostopom do ostale ponudbe informacij (tudi pri večkratnem dostopu). Zaradi tega ni dovoljena izdelava kakršnihkoli medsebojnih povezav s spletnimi stranmi tega spleta, pri katerih bi se izognili domači strani tega spleta.

Izdelava medsebojnih povezav (referrals) v okviru postopkov iskanja z običajnimi iskalniki (Yahoo, Google, itd.) je vsekakor dovoljeno.

Porsche si pridržuje pravico do sprememb omejitev brez navajanja vzrokov - kadarkoli in v vse smeri.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo ali pomanjkljivosti, ne glede na vrsto ali pravno podlago, ki bi jih povzročile medsebojne povezave, ki bi kršile ali so kršile omejitve.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico do prepovedi medsebojnih povezav za določene osebe, podjetja, združenja, skupin ljudi in/ali skupin podjetij v zvezi z določenimi spletnimi vsebinami, spletnimi stranmi ali spleti - brez navedbe vzrokov.

Izdelava posrednih ali neposrednih povezav na to spletno mesto, ki s kakršnimi koli informacijami, spletnimi vsebinami, spleti ali spletnimi stranmi vzpostavljajo zvezo pravno nedopustne, nemoralne, politično radikalne, diskriminacijske, kriminalne, nespodobne ali podobne narave, v vsakem primeru ni dovoljena.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico, da proti kršitvam omejitev kadarkoli ukrepa z vsemi razpoložljivimi tehničnimi in /ali pravnimi sredstvi.

4. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov obvešča, da nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov ne priznava kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.  

Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr