Modeli
Meni

Ukrep za krepitev zaupanja

o

Kaj je ukrep za krepitev zaupanja Škoda?

Škoda z ukrepom za krepitev zaupanja svojim kupcem sporoča, da bo preučila vse morebitne pritožbe, ki bi nastale zaradi izvajanja tehničnega ukrepa za vozila z dizelskim motorjem tipa EA189 in ki se nanašajo na določene dele motorja in sistem za obdelavo izpušnih plinov. Ukrep za krepitev zaupanja velja za obdobje 24 mesecev od izvedbe tehničnega ukrepa v vozilu in samo za vozila z manj kot 250.000 prevoženimi kilometri v času izvajanja ukrepa za krepitev zaupanja (kar nastopi prej).

Družba Škoda vedno zatrjuje, da izvajanje tehničnega ukrepa nima škodljivega vpliva na podatke o porabi goriva, vrednosti emisij CO2, na moč motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Vse vrednosti parametrov, pomembne za homologacijo vozila, ostanejo veljavne. Regulativni organi so izrecno potrdili, da so regulativne zahteve izpolnjene. Potrditev velja tudi za zahteve glede vzdržljivosti sistemov za uravnavanje emisij. Ukrep za krepitev zaupanja nima nobenega vpliva na to stališče.

Škoda z ukrepom za krepitev zaupanja daje jasen signal, da posodobitev nima negativnega vpliva na vzdržljivost vozila. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja kupcev v tehnični ukrep in spodbujanju kupcev k posodobitvi svojih avtomobilov.

Kupci bodo kmalu prejeli podrobne informacije o pogojih in obsegu ukrepa za krepitev zaupanja od vseh pooblaščenih trgovcev in servisnih delavnic za svojo blagovno znamko vozil.  

Katere blagovne znamke nudijo ukrep za krepitev zaupanja in za katere modele velja?

Ukrep za krepitev zaupanja velja za vsa vozila znamk Volkswagen, Audi, Seat, Škoda in Volkswagen gospodarska vozila z dizelskimi motorji tipa EA189, pri katerih je bil izveden tehnični ukrep.  

Za koga velja ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja velja za vse kupce vozil Škoda, ki so opremljena z dizelskim motorjem tipa EA189, ki so svoje vozilo posodobili v okviru servisnega ukrepa 23R6 v povezavi s težavami z emisijami NOx. Velja le za vozila z manj kot 250.000 prevoženimi kilometri v času izvajanja ukrepa za krepitev zaupanja. Stranke so do njega upravičene, če lahko predložijo dokaz, da so bila opravljena vsa servisna in vzdrževalna dela, ki jih priporoča proizvajalec (kar pomeni, da ukrep velja za vozila, pri katerih so bili opravljeni vsi redni servisi).

Ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za vse stranke, ki so svoja zadevna vozila že posodobile s tehničnim ukrepom, in velja od datuma posodobitve (pod pogojem, da so izpolnjene vse druge zahteve v zvezi z ukrepom za krepitev zaupanja).

Ukrep za krepitev zaupanja je povezan z identifikacijsko številko vozila in velja tudi za novega lastnika, če se vozilo proda v 24-mesečnem obdobju, ki ga zajemajo merila za veljavnost ukrepa. Ukrep za krepitev zaupanja velja po vsem svetu z izjemo ZDA, Kanade in Južne Koreje, kjer veljajo drugačni predpisi. 

Za katere komponente velja ukrep za krepitev zaupanja?

Ukrep za krepitev zaupanja zajema skupno 11 komponent sistema povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor za temperaturo, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, injektor, visokotlačno črpalko, skupni vod goriva, ventil za nadzor tlaka, senzor za tlak in visokotlačne cevi. Ukrep za krepitev zaupanja ne vpliva na stališče družbe Škoda, da tehnični ukrepi nimajo negativnega vpliva na vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse zakonske zahteve in nimajo škodljivega vpliva na vrednosti porabe goriva, vrednosti emisij CO2, moč motorja, navor in emisije hrupa.  

Kateri so pogoji za uveljavljanje ukrepa za krepitev zaupanja?

Poleg že opisanih pogojev:

a.) Ukrep za krepitev zaupanja

 • se lahko izvede, oceni in izkoristi pri pooblaščenem trgovcu;
 • velja le za reklamacije, povezane z uporabljenimi materiali in opravljenim delom na naslednjih sestavnih delih povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer z lambda sondo, senzorjem za temperaturo, preklopnim ventilom povratnega voda izpušnih plinov, ventilom povratnega voda izpušnih plinov, senzorjem tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, injektorjem, visokotlačno črpalko, skupnim vodom goriva, ventilom za nadzor tlaka, senzorjem za tlak in visokotlačno cevjo;
 • ne vključuje nadomestnih vozil, osebnih stroškov, škode itd.;

b.) Pod pogojem, da

 • je zadevno vozilo z dizelskim motorjem tipa EA 189 sodelovalo v servisnem ukrepu 23R6;
 • je vozilo pravilno servisirano v skladu s servisnimi načrtom, posodobitvami in vpoklici, kot zahteva Škoda;

c.) In pod pogojem, da ne velja noben od naslednjih primerov:

 • primeri običajne obrabe, na primer okvare vozila zaradi obrabe;
 • lastnik ali nepooblaščeni servisni partner ali trgovec ni pravilno popravil, servisiral ali negoval vozila (npr. z uporabo neoriginalnih delov itd.);
 • neupoštevanje navodil za uporabo, vzdrževanje in nego vozila, na primer opisanih v navodilih za uporabo;
 • reklamacija zaradi poškodbe vozila s strani tretjih oseb ali zaradi zunanjih pogojev, kot so nesreča, nevihta/toča, poplava itd.;
 • vse reklamacije v zvezi s filtrom delcev, ki so posledica zasičenosti s pepelom;
 • nepooblaščena vgradnja delov vozila ali nepooblaščeno spreminjanje vozila, na primer z vgradnjo/prilagajanjem čipov (chip-tuning);
 • nepravilna uporaba vozila, na primer za avtomobilistične dirke ali ob preobremenitvi;
 • lastnik vozila ni reklamiral v razumnem roku;
 • lastnik vozila družbi Škoda ni dal možnosti, da se spor reši v razumnem roku.

Ali ukrep za krepitev zaupanja velja tudi, če so bili na mojem vozilu tehnični ukrepi že opravljeni?

Da. Kot zgoraj, ukrep za krepitev zaupanja velja tudi za vse kupce, ki so svoja zadevna vozila že posodobili s tehničnimi ukrepi, in velja od datuma posodobitve (pod pogojem, da so izpolnjene vse druge zahteve v zvezi z ukrepom za krepitev zaupanja).

Če je katerikoli kupec že imel stroške zaradi odpravljanja napak na svojem vozilu, za katere je ugotovil, da so nastale zaradi izvajanja tehničnega ukrepa, bodo pri ŠKODI preučili, ali bo te stroške krila Škoda. Vse zahtevke za kritje takšnih stroškov je treba posredovati pooblaščenemu servisnemu partnerju Škoda pred 31. decembrom 2017v isti državi, kjer je bilo delo opravljeno,.

Katere pravice imajo stranke glede na ukrep krepitve zaupanja?

Z ukrepom krepitve zaupanja družba Volkswagen obvešča stranke, da bo preučila vse pritožbe, za katere se je pokazalo, da so se pojavile kot rezultat implementacije tehničnih ukrepov na vozilih z motorjem EA189 in ki so povezane z določenimi deli motorja in izpušnega sistema.

Ukrep krepitve zaupanja zajema 11 komponent znotraj povratnega voda izpušnih plinov, sistema vbrizgavanja goriva in sistema za nadzor izpušnih plinov, in sicer lambda sondo, senzor za temperaturo, preklopni ventil povratnega voda izpušnih plinov, ventil povratnega voda izpušnih plinov, senzor tlačne razlike povratnega voda izpušnih plinov, injektor, visokotlačno črpalko, skupni vod goriva, ventil za nadzor tlaka, senzor za tlak in visokotlačno cev.

Ukrep za krepitev zaupanja velja za obdobje 24 mesecev od izvedbe tehničnega ukrepa v vozilu in samo za vozila z manj kot 250.000 prevoženimi kilometri v času izvajanja ukrepa za krepitev zaupanja (kar nastopi prej).

Velja tudi za vozila, pri katerih je bila posodobitev že izvedena.

Ukrep krepitve zaupanja nima nobenega vpliva na stališče družbe Volkswagen, da izvajanje tehničnega ukrepa nima negativnega vpliva na vzdržljivost motorja in sistema za nadzor izpušnih plinov. Regulativni organi so potrdili, da tehnični ukrepi izpolnjujejo vse pravne zahteve in nimajo negativnega vpliva na podatke o porabi goriva, vrednosti emisij CO2, na moč motorja, navor, emisije hrupa ali vzdržljivost motorja in njegovih komponent. Družba Volkswagen z ukrepom za krepitev zaupanja daje jasen signal, da posodobitev nima negativnega vpliva na vzdržljivost vozila. Ta ukrep je namenjen krepitvi zaupanja kupcev v tehnični ukrep in spodbujanju kupcev k posodobitvi svojih vozil.

Podrobne informacije o pogojih ukrepa za krepitev zaupanja so na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih in servisnih partnerjih posamezne znamke ter na spletu.

Stranke se na kontaktni center seveda lahko obrnejo tudi preko pošte, e-pošte ali po telefonu.