Modeli
Meni

Splošni pogoji poslovanja družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, za storitev »Spletna povpraševanja za vozila Škoda«

 

 Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani (www.skoda.si in www.hudobro.si ) in naročilu storitve nam je zelo pomembna. Zato vas bomo v nadaljevanju podrobno seznanili z obdelavo osebnih podatkov. Za varstvo podatkov te spletne strani je odgovorno podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. kot veletrgovec za Škoda Slovenija. Podjetje PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.se pri uporabi in obdelavi osebnih podatkov strogo drži veljavnih določil glede varstva podatkov. Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob upoštevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu, ki so dosegljivi na naslovu https://www.skoda.si/informacije-in-storitve/impressum/varstvo-podatkov.

 

Naziv storitve: Spletna povpraševanja za vozila Škoda

 

1.OPIS STORITVE

S spletno aplikacijo na naslovu www.hudobro.si ali s pomočjo Lead obrazca na platformi Facebook lahko stranke oddajo povpraševanja za vozila, ki so v ponudbi takoj dobavljivih vozil po posebni ceni - t.i. hudobra zaloga.

 

2. VARSTVO IN VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Storitev povpraševanja se uporablja brez prijave, navedeni podatki o izbranem vozilu in drugih parametrih, pa se samodejno obdelajo preko spletne aplikacije. Stranka zahteva povpraševanje tako, da izbere gumb »izberi to vozilo« izpolni svoje podatke in izbere trgovca za prodani kontakt na spletni strani hudobro.si ali za izbrano vozilo izpolni svoje podatke v obrazcu na platformi Facebook. Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam ampak se uporabljajo za namen izvedbe prodajnega kontakta iz strani izbranega trgovca, ki je podlaga za opravljanje dejavnosti - prodaje novih vozil trgovca z vozili Škoda.

 

Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. sprejme tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo shranjenih podatkov. Kljub temu pa družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ni odgovorna, če nekomu uspe na nezakonit način priti do teh podatkov in jih ponovno uporabiti. Uveljavljanje škode pogodbene stranke ali tretje osebe do družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. v zvezi s tem je soglasno izključeno.

 

Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. si pridržuje pravico, da pogodbeni stranki, pri kateri obstaja utemeljen sum, da na njenem priključku prihaja do omrežnih dejavnosti, ki ogrožajo varnost in delovanje računalnikov družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ali drugih računalnikov ter so nezakonite ali nadležne, nemudoma in brez predhodnega opozorila fizično in/ali logično prekine povezavo s spletom. Stroški prepoznavanja in pregona dejavnosti, prekinitve povezave in vseh popravil se v skladu s trenutno veljavnimi, običajno obračunanimi urnimi postavkami družbe Porsche Slovenija, obračunajo pogodbeni stranki. Odgovornost družbe PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., tudi tretjim osebam, zaradi prekinitve povezave s spletom je v teh primerih izključena.


Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ni odgovorna za vsebino, popolnost in točnost posredovanih ali zahtevanih podatkov in za podatke, ki so dostopni pri družbi PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o.. Družba PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za stalno dostopnost ponujenih storitev.

 

Namen: Izvedba potrditve povpraševanja vozila, priprave ponudbe financiranja in zavarovanja s strani prodajnega svetovalca Škoda**

Utemeljitev: izvedba predpogodbenih ukrepov na vašo zahtevo

Čas hrambe: 24 mesecev

**Natančna podatkovna polja: ime, priimek, E-pošta, telefon, poštna številka