Modeli
Meni

Škoda Enyaq FINANČNE UGODNOSTI

SUBVENCIJA

ZA FIZIČNE OSEBE

Subvencija Eko Sklada v višini do 4500 evrov je namenjena fizičnim osebam za nakup novega električnega avtomobila (prva registracija po 1. 11. 2020). Vlagatelj vloge mora biti prvi lastnik vozila oziroma na podlagi pogodbe o finančnem lizingu prvi zakupnik oziroma lizingojemalec (iz pogodbe o lizingu mora biti razvidno, da bo vlagatelj po poteku pogodbe postal lastnik vozila). Subvencija ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

Kako do subvencije*? 

1. Vozilo kupite in registrirate

2. Če ste vozilo že v celoti plačali ali pa ste za nakup najeli kredit oziroma finančni lizing, na Eko sklad oddate vlogo in obvezne priloge:

-       kopija računa za nakup novega vozila, ki se glasi na ime vlagatelja,

-       dokazilo o plačilu celotnega računa oziroma v primeru finančnega lizinga kopijo ustrezne pogodbe,

-       kopija prometnega dovoljenja na ime vlagatelja,

-       kopija potrdila o skladnosti vozila.

3. Eko sklad o pravici vlagatelja do subvencije odloči z odločbo v 6 mesecih.

4. Subvencija se izplača v 60 dneh od vročene pogodbe o prejemu nepovratne finančne spodbude.

* Vsi navedeni podatki veljajo na dan 19.5.2021 in se lahko spremenijo. Aktualne podatke najdete na straneh Eko sklada

Ta stran je dodatek k začetni strani. Pritisnite na gumb za dostop do strani.

Nazaj na začetno stran