Modeli
Meni

Prevzem in recikliranje pri znamki Škoda

o

Kot veliko podjetje, dejavno po vsem svetu, nosi Škoda pomembno poslovno odgovornost. Med osrednja področja in najpomembnejše naloge znotraj te odgovornosti spada varstvo okolja. Pri podjetju Škoda smo sprejeli ta izziv.

Okolju prijazni avtomobili nastajajo z okolju prijaznimi tehnologijami in postopki, ki jih pri podjetju Škoda dosledno izvajamo in nenehno razvijamo. Sodelujte z nami - za svoje dobro. In v korist okolja.

Zasnova vozil in komponent, primerna za predelavo

Pri podjetju Škoda že od leta 1989 za vsak nov model vozila izvajamo podrobne raziskave o razgradnji. Rezultate nenehno vključujemo v nove projekte, da bi izboljšali lastnosti predelave in razgradnje vozil.

Ukrepi pri razvoju vozil

Že med razvojem vašega novega vozila Škoda smo pozorni na to, da bo mogoče vozilo po koncu njegove uporabe okolju prijazno predelati.

 

Odstranjevanje izrabljenih vozil

Zbirna mesta za izrabljena vozila

 

Vsi pooblaščeni servisni partnerji Škoda brezplačno prevzamejo vaše staro vozilo Škoda¹, v kolikor je vozilo popolno in ne manjkajo bistvene komponente, kot so motor, katalizator ali karoserija, in v kolikor izrabljenemu vozilu niso dodani odpadki. Podjetje Škoda ima s servisnimi delavnicami Škoda razvejano mrežo prevzemnih mest.

Postopek predelave

1. Prevzem

 

Pogoji

Ne glede na to, kdaj je bilo vaše vozilo Škoda prvič registrirano - od 1. januarja 2007 ga lahko brezplačno vrnete na priznanih zbirnih mestih. Za brezplačen prevzem veljajo naslednji pravni pogoji:

 

 • Vaše vozilo Škoda je bilo v EU registrirano najmanj en mesec pred mirovanjem.

 • Vaše vozilo Škoda je popolno; to pomeni, da vsebuje bistvene sestavne dele in komponente (vklj. z motorjem, menjalnikom, krmilniki in vsemi drugimi deli).
 • Vaše vozilo Škoda ni natovorjeno z odpadki ali deli, ki ne spadajo k vozilu.
 • Vozilo Škoda vrnete skupaj z originalno servisno knjižico ali primerljivim dokumentom za registracijo vozila v EU. Za to prejmete dokazilo o predelavi, ki ga za odjavo vozila (dokončno mirovanje) predložite pri uradu za registracijo vozil.

2. Predhodna obdelava

 

Nato se vaše izrabljeno vozilo pripravi za predelavo. Odvzete komponente oz. tekočine se zbirajo ločeno in se lahko ponovno uporabijo, reciklirajo ali predelajo.

 

 • Akumulator se odstrani.

 • Varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov se nevtralizirajo.
 • Vse pogonske tekočine se odstranijo (gorivo, motorno olje, olje menjalnika in olje blažilnika, zavorna tekočina, hladilna tekočina, hladilno sredstvo iz klimatske naprave).

3. Demontaža

 

Po demontaži določenih komponent se lahko vozilo vrne neposredno v krog recikliranja in predelave. V stiskalnici za vozila se vozilo stisne in se tako pripravi za drobilnik.

 

 • Katalizatorji se demontirajo, da se pridobijo vsebovane žlahtne kovine, kot so platina, paladij in rodij.
 • Kolesa in pnevmatike se demontirajo.
 • Komponente in agregati se odstranijo, da se lahko uporabijo kot rabljeni nadomestni deli.
 • Demontaža plastičnih delov za recikliranje materialov je odvisna od gospodarskih okvirnih pogojev in povpraševanja po recikliranih surovinah na trgu.

4. Drobilnik

 

Predhodno obdelana preostala karoserija se v drobilniku zdrobi na za pest velike kose in se nato z večstopenjskim sortiranjem razvrsti v več skupin materialov:

 

 • Zračno frakcioniranje

 • Magnetno ločevanje
 • Vrtinčni tok

 

 Kovinski odpadki za ponovno uporabo pri tem predstavljajo 75 % celotnega vozila:

  

 • Železni in jekleni materiali se uporabijo kot surovina za kakovostno jeklo.

 • Neželezne kovine, kot so baker, aluminij in cink, se ločijo iz zdrobljene težke frakcije in se nadalje obdelajo.
 • Zdrobljena lahka frakcija med drugim vključuje sedeže izrabljenega vozila.

5. Tehnologija naknadnega drobljenja

 

Ostanki drobljenja (zdrobljena lahka frakcija in nekovinski deli zdrobljene težke frakcije) vsebujejo še dragocene organske snovi. V postopku naknadnega drobljenja, kot je postopek Volkswagen SiCon, se ostanki dodatno zdrobijo in ločijo med seboj, da jih je mogoče ponovno uporabiti:

 

 • Oplemeniten zdrobljen granulat iz trde plastike se lahko pri proizvodnji jekla uporabi kot nadomestek za težko olje oz. premogovni prah.
 • Zdrobljeni puhasti delci iz tekstilnih vlaken in pen sedežev lahko kot pripomoček za odvajanje za blato iz čistilnih naprav nadomestijo kakovosten premogovni prah.
 • Zdrobljen pesek iz stekla, rje in ostankov laka se lahko po nadaljnji obdelavi uporabi kot gradbeni material.

Prevzem in recikliranje

Baterije

 

Vozila ali originalni deli lahko vsebujejo baterije. Pri tem gre npr. za majhne baterije v ključu vozila, akumulator za zagon vozila ali visokonapetostno trakcijsko baterijo - tj. pogonsko baterijo pri električnem vozilu.

Vaš partner Škoda je zavezan k brezplačnemu prevzemu teh starih baterij.

 

Odpadna električna in elektronska oprema

 

Vaš partner Škoda je zavezan k brezplačnemu prevzemu vrnjene odpadne električne in elektronske opreme, če potrošnik kupi novo napravo iste vrste.

Obrnite se na svoj servis Škoda!

Preverite ponudbo storitev pri svojem Škoda servisu.