Modeli
Meni

Informativni klic

Da bi lahko prišli do vseh najnovejših podatkov o izdelkih ŠKODA ali do informacij, povezanih s servisnimi storitvami ŠKODA Connect, je potrebno le pritisniti stikalo Info Call na strešnem modulu s tremi stikali. Sistem bo takoj vzpostavil povezavo s klicnim centrom uvoznika vozil ŠKODA.

Razpoložljivost storitev v različnih državah