Za najboljšo izkušnjo uporabniške strani
Ta stran uporablja piškotke za najboljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo naše strani sprejemate uporabo naših piškotkov (nujno potrebni piškotki). Piškotki, za katere potrebujemo soglasje (analitični in funkcionalni piškotki ter piškotki za personalizirane vsebine) bodo nameščeni šele po njihovi aktivaciji. Če se strinjate z uporabo piškotkov, bodo naši partnerji (ponudniki piškotkov in izvajalci storitev na področju informatike) obdelovali identifikacijske podatke. Za to spletno stran in piškotke je odgovorna družba Porsche Slovenija d.o.o.. Nadaljnje informacije o uporabljenih piškotkih in njihovi deaktivaciji najdete v naših
Aktiviraj vse piškotke
Modeli

Informativni klic

Da bi lahko prišli do vseh najnovejših podatkov o izdelkih ŠKODA ali do informacij, povezanih s servisnimi storitvami ŠKODA Connect, je potrebno le pritisniti stikalo Info Call na strešnem modulu s tremi stikali. Sistem bo takoj vzpostavil povezavo s klicnim centrom uvoznika vozil ŠKODA.

Razpoložljivost storitev v različnih državah