Modeli
Meni

Obvestilo o hitrosti

Na ta način boste obveščeni o hitrosti vašega avtomobila, hkrati pa ta sistem pošlje enkraten ali ponavljajoč se alarm, če vozite hitreje, kot ste določili. Sistem vas bo obvestil, če se vaš avtomobil giblje hitreje od določene hitrostne omejitve. Seveda pa lahko vselej dostopate do omejitev, jih nastavljate in spreminjate preko portala Škoda Connect.

Opomba: Določite lahko do 10 različnih omejitev, vendar sta lahko istočasno aktivni samo 2.

Razpoložljivost storitev v različnih državah