Za najboljšo izkušnjo uporabniške strani
Ta stran uporablja piškotke za najboljšo uporabniško izkušnjo. Z nadaljnjo uporabo naše strani sprejemate uporabo naših piškotkov (nujno potrebni piškotki). Piškotki, za katere potrebujemo soglasje (analitični in funkcionalni piškotki ter piškotki za personalizirane vsebine) bodo nameščeni šele po njihovi aktivaciji. Če se strinjate z uporabo piškotkov, bodo naši partnerji (ponudniki piškotkov in izvajalci storitev na področju informatike) obdelovali identifikacijske podatke. Za to spletno stran in piškotke je odgovorna družba Porsche Slovenija d.o.o.. Nadaljnje informacije o uporabljenih piškotkih in njihovi deaktivaciji najdete v naših
Aktiviraj vse piškotke
Modeli

Obvestilo o hitrosti

Na ta način boste obveščeni o hitrosti vašega avtomobila, hkrati pa ta sistem pošlje enkraten ali ponavljajoč se alarm, če vozite hitreje, kot ste določili. Sistem vas bo obvestil, če se vaš avtomobil giblje hitreje od določene hitrostne omejitve. Seveda pa lahko vselej dostopate do omejitev, jih nastavljate in spreminjate preko portala ŠKODA Connect.

Opomba: Določite lahko do 10 različnih omejitev, vendar sta lahko istočasno aktivni samo 2.

Razpoložljivost storitev v različnih državah